آرشیو دسته بندی : جراحی های درمانی

تومور پاروتید

تومور پاروتید چیست؟

تومور پاروتید از جمله شایع ترین تومورهای غدد بزاقی است که حدود 80 تا 85 درصد از تمام تومورهای بزاقی را شامل می شود. این تومورها در بیشتر موارد خوش خیم و غیر سرطانی هستند ولی به طور معمول در 25 درصد مواقع در مناطقی به وجود می آیند که تومورهای سرطانی و بدخیم غدد بزاقی رشد در آن ها رشد می نمایند.

غدد پاروتید که بزرگترین مجموعه غدد بزاقی بوده، دقیقاً در دو طرف صورت و در جلوی گوش ها واقع شده اند به هضم و جویدن غذا کمک نموده و مسئولیت تولید آب دهان را بر عهده دارند.

 

تومور پاروتید

 

ویژگی های تومور پاروتید

این تومورها دارای ویژگی های