شماره تماس

021-22417540

مطب تهران

تهران، کلینیک جراحی ولنجک

شماره تماس

035-38211091

مطب یزد

یزد، کلینیک بیمارستان شاه ولی

اینستاگرام

dr_mojtabamirzadeh

فرم تماس

"*" زمینه های مورد نیاز را نشان می دهد